AGİ Hesaplama

Asgari Geçim İndirimi yani AGİ ücretinizi öğrenmek için aşağıdaki hesaplama aracında gerekli alanları doldurarak kolayca hesaplayabilirsiniz. Hesaplama panelini kullanarak AGİ ücretlendirmenizi öğrenmek için hesaplama paneline medeni halinizi ve sahip olduğunuz çocuk sayısı bilgisini seçerek“hesapla” butonuna bastığınızda AGİ ücretlendirmeniz en doğru ve en hızlı şekilde karşınıza çıkacak.

AGİ Hesaplama

AGİ Nedir ?

Kısaltması AGİ olan Asgari Geçim İndirimi, çalışan kişilerin medeni haline ve sahip olduğu çocuk sayısına göre özenli hesaplamalar sonucunda belirlenen bir ücretlendirmedir.

Bu ücretlendirme, çalışanların aile içerisinde bakmakla sorumlu olduğu kişileri (eşi ve çocukları gibi )göz önünde bulundurularak hesaplanan bir vergi iadesi olarak düşünülebilir. AGİ ücreti, çalışana işvereni tarafından devletin belirlediği koşullarla devlet adına ödenmektedir. 

AGİ Nasıl Hesaplanır ?

Asgari Geçim İndirimi hesaplaması içinhesaplanacak yılın başlangıcında belirlenen ücret tutarının öncelikle yıllık toplamı hesaplanır,hesaplanan bu 1 yıllık toplam tutar, AGİ oranı ile çarpılmalıdır. Bu çarpım ile elde edilen Asgari Geçim İndirime en güşük Gelir Vergisi oranı %15 olarak esas alınarak çarpılarak elde edilen değer 12 ay bazında 12’ye bölünür ve AGİ tutarı hesaplanmış olur.

Bu oran hesaplanırken çalışanın öncelikle evli olup olmadığı yani medeni hali göz önünde bulundurulur. Bu medeni hal, yasalarca belirlenen resmi evlilik akdini kapsamaktadır.
Ayrıca bu indirimde söz konusu olan çocuk, çalışanın bakmakla sorumlu olduğu her koşulu kapsamaktadır, evlat edinme, nafaka ödemesinde bulunma, öksüz-yetim toruna bakma gibi farklı çocuk bakım sorumlulukları da aynı hanede birlikte yaşanıyorsa bu çocuk indirimi kapsamında değerlendirilir.

Medeni duruma bağlı olarak eş durumundan hesaplanan oran ve sorumluluk altında olan çocuk durumundan hesaplanan oranların toplamı kanunen %85’i geçemez. Yıllık asgari ücret toplamının, çalışanın kendisi için %50'si, çalışmayan bir eş için %10'u, bakmakla sorumlu olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u ve 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i baz alınmaktadır.

Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır.


wPAPEL, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan wPAPEL hesaplama sitesi sorumlu değildir. Yapılan hesaplamalar tavsiye niteliğindedir bilgi ve belge olarak kullanılamaz.

En Çok Kullanılan Hesaplama Araçları

Taksi Ücreti Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 1.02.2022


Bilimsel Hesap Makinesi

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021


0,99 Konut Kredisi Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 16.04.2020


Kelime Sayacı Karakter Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 25.01.2022


Yüzde Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 1.02.2022


Öneriniz Var mı?

Hesaplama araçlarımızı sizden gelen öneriler doğrultusunda geliştiriyoruz.

İhtiyaç duyduğunuz hesaplama aracı talebiniz ya da mevcut hesaplama araçlarımızla ilgili önerileriniz varsa aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Geri Bildirim Formu

Benzer Hesaplama Araçları

En çok kullanılan benzer hesaplama araçları...

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik, Sağlık, Bilişim

Bilimsel Hesap Makinesi

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik

Zam Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 18.01.2022

Muhasebe

Kdv Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 2.02.2022

Finans, Sigorta, Muhasebe, Vergi

Kdv Tevkifatı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Sigorta, Muhasebe, Vergi

Amortisman Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe

Yıllık İzin Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Muhasebe

Kira Artışı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Muhasebe

AGİ Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Muhasebe, Vergi

Damga Vergisi Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 29.03.2020

Hukuk, Muhasebe

Fazla Mesai Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Muhasebe

İhbar Tazminat Tutarı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 8.10.2021

Hukuk, Muhasebe, Vergi

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021