Yayınlanma Tarihi 13.05.2019

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Boşanma Nedir?

Evlilik birliğinin yasaların izin verdiği şekilde kurulması gerekir ve yine evlilik birliğinin sona ermesi de yasaların izniyle olmalıdır. Boşanma davaları esasen evlilik birliğinin sona erdirilmesini ifade etmektedir. Boşanma yalnızca mahkeme kararı ile gerçekleşebilir. Boşanma davaları, çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma olmak üzere ikiye ayrılır.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Evlilik birliği, artık ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Bu husus genel anlamda bir boşanma sebebi olarak evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayanmaktadır. Genel boşanma sebebi yanı sıra zina, terk, akıl hastalığı gibi özel olarak kanunda düzenlenmiş olan ve yalnızca bu özel boşanma sebebinin ispat edilmesi halinde mahkemece boşanmaya karar verilmesini gerektiren özel boşanma sebepleri de düzenlenmiştir. Anlaşmalı boşanma da ise evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı yönünde bir karine mevcuttur.  Buna göre şayet evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte mahkemeye başvurması ya da bir eşin diğerinin açtığı davayı kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma, eşlerin bir protokol üzerinde evliliğin sona ermesi ile ortaya çıkan hukuki hususlar üzerinde ortak bir mutabakata varmalarını ve bu protokolle birlikte mahkemeye boşanma iradelerini bildirmek üzere başvurmalarını ifade etmektedir. Anlaşmalı boşanmak istemeniz halinde öncelikle boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde karşılıklı olarak anlaşmanız gereklidir. Örneğin malların paylaşımı, ortak çocuğunuz varsa şayet velayetin kimde olacağı gibi hususlarda eşinizle ortak iradelerini bildiren ve uygulamada anlaşmalı boşanma protokolü olarak adlandırdığımız bir sözleşme yapmanız gerekir. Fakat bilinmesi gerekir ki taraflar sözleşmede velayetin kimde kalacağını belirlemiş olsalar dahi bu husus kamu düzeninden olması sebebi ile hakim bu kararı yalnızca ve doğrudan tarafların iradesine bırakmaz. Bu anlamda mahkeme ortak çocuğun öncelikli yararını değerlendirmek suretiyle velayete ilişkin kararını verir. Nitekim anlaşmalı boşanma protokolü ile birlikte taraflar Aile mahkemesine başvurmalı ve boşanma konusunda ki iradelerini bildirmelidirler. Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için öncelikle eşlerin şartları sağlayıp sağlamadıkları değerlendirilir. Bu anlamda anlaşma boşanma yoluna gidilebilmesi için tarafların en az 1 yıl evli olmalarının şart olduğu söylenebilir. Bir diğer şart boşanmanın mali sonuçları örneğin nafaka gibi hususlar ve çocukların durumu üzerinde tarafların yaptıkları anlaşmayı hakimin uygun bulması zorunluluğudur.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davaları bakımından yetkili mahkeme Aile mahkemeleridir. Anlaşmalı boşanma davasında da bilhassa eşlerin ortak mutabakatı ile hazırlanmış olan ve boşanma sonuçları üzerinde anlaşmış oldukları anlaşmalı boşanma protokolü ile Aile mahkemesine başvurmaları gereklidir.

Anlaşmalı Boşanma Sözleşmesi (Protokolü) Nedir?

Anlaşmalı boşanma sözleşmesi, eşlerin boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde anlaştıklarını ve anlaşmaya ilişkin kuralları gösteren bir sözleşmedir. Uygulamada anlaşmalı boşanma protokolü olarak yer almaktadır. Anlaşmalı boşanma kararı verilebilmesi için, eşlerin anlaşmalı boşanma sözleşmesinde; boşanmanın mali sonuçları (nafaka, tazminat gibi) ile çocukların durumu (velayeti)  hususunda anlaşmaları ve mahkemece taraflarca kabul edilen bu sözleşmenin uygun bulunması şarttır. Dolayısı ile anlaşmalı boşanma protokolünü hakim bu anlamda değerlendirir ve uygun olup olmadığını gözetir. Ayrıca hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri de yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde mahkemece boşanmaya hükmolunur.

Anlaşmalı Boşanma Ücreti Ne Kadardır?

Anlaşmalı boşanma davasında öncelikle davanın açılması için başvuru harcı ve posta ve resmi yazışma masrafları içinde gider avansı olarak adlandırdığımız kalemler o yıl için bakanlıkça belirlenen ücret esas alınarak ödenmelidir. Ayrıca anlaşmalı boşanma sözleşmesini özellikle boşanma sonrasında ve dava sürecinde herhangi bir hak kaybına uğramamanız için bir avukata hazırlatmanız ve hukuki destek almanız halinde avukatlık ücret tarifesine göre belirli bir ücret ödemeniz de gerekecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Hakim Ne Sorar?

Anlaşmalı boşanma davasına hakim öncelikle tarafları bizzat dinlemelidir. Bu anlamda hakim tarafları dinlemek suretiyle boşanma iradelerini serbestçe açıkladıklarına kanaat getirecektir. Zira anlaşmalı boşanma eşlerden birinin baskısı altında gerçekleştirilmeye çalışılıyor olabilir. Yani anlaşmalı boşanma sözleşmesine imza atan eş, kendi iradesi ile imza atmamış ve bilakis psikolojik veya ekonomik baskılar sebebi ile anlaşmalı boşanmaya zorlanmış olabilir. Bu nedenle hakimin eşleri bizzatihi dinlemesi eşlerin gerçek iradelerinin ne olduğuna kanaat getirmesi bakımından oldukça önemlidir. Hakim anlaşmalı boşanma davasında bu yönde olarak eşlere gerçek iradelerini anlamaya yönelik ve ayrıca protokole ilişkin sorular soracaktır.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için öncelikle evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması gereklidir. Bir diğer şart eşlerin anlaşmalı boşanmak üzere mahkemeye birlikte başvurmaları veya eşlerden birinin açtığı davanın diğeri tarafından kabul edilmesidir. Ayrıca eşler boşanmanın maddi, manevi tazminat ve nafaka gibi sonuçları ve şayet varsa ortak çocukların velayetinin kimde olacağı konusunda ortak bir karara varmış olmalıdırlar.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Nasıl Alınır?

Anlaşmalı boşanma eşlerin ortak boşanma iradelerini ortaya koymaları ve boşanmanın bilhassa mali sonuçları üzerinde anlaşmaları ile mümkün olur. Eşler arasında boşanmanın sonuçlarına ilişkin bir anlaşmazlık söz konusu ise zaten bu halde anlaşmalı değil çekişmeli boşanma söz konusu olacaktır. Dolayısı ile nafaka konusunu taraflar, anlaşmalı boşanma sözleşmesinde tayin etmiş olmalıdır. Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi ile birlikte şayet nafakanın ödenmemesi durumunda o halde cebren tahsil yoluna gidilir.

Anlaşmalı Boşanma Kararı Ne Zaman Kesinleşir?

Anlaşmalı boşanma da ancak mahkeme kararı ile mümkündür. Dolayısı ile anlaşmalı boşanmada mahkemenin boşanma yönünde bir karar vermesi ve bu karara ilişkin itiraz süresinin geçmesiyle birlikte anlaşmalı boşanma kararı kesinleşir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma her iki tarafında mutabık kalmış olmaları dolayısı ile kısa süre içerisinde sonuçlanmaktadır. Fakat bu süre özellikle boşanma talebiyle başvurulan mahkemenin iş yoğunluğu ve yüküyle doğrudan orantılıdır. Uygulamada adliyenin iş yüküne göre sürenin artma yönünde değişmesi ile birlikte anlaşmalı boşanmanın tahminen 2 ila 3 hafta arasında gerçekleştiği söylenebilir.

 

Paylaş:

Hukuk kategorisindeki hesaplama araçları

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik, Sağlık, Bilişim

Bilimsel Hesap Makinesi

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik

Zam Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 18.01.2022

Hukuk, Muhasebe

Yıllık İzin Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk

İhbar Süresi ve Tazminat Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021