Araç Ötv Hesaplama

Mücevher, otomobil, kürk, akaryakıt, kömür, tekel maddeleri gibi çeşitli ürünlerin satışı için özel tüketim vergisi alınır. Özel tüketim vergisi içerisine dahil olan ürünler Gelirler İdaresi Başkanlığınca açıklanmaktadır.

Araç Ötv Hesaplama

ÖTV Nedir?

Özel Tüketim Vergisinin kısaltılışı ÖTV’dir. Belirli mal ya da ürünler için maktu ya da oransal olarak alınan harcama vergisine denmektedir.
 

ÖTV’nin Uygulandığı Ürün Kategorileri ve Ürünler
 

Mücevher, otomobil, kürk, akaryakıt, kömür, tekel maddeleri gibi çeşitli ürünlerin satışı için özel tüketim vergisi alınır. Özel tüketim vergisi içerisine dahil olan ürünler Gelirler İdaresi Başkanlığınca açıklanmaktadır.

 

Hibrit Araçlar İçin Özel Tüketim Vergisi Oranı Ne Olmaktadır?

Hem elektrik motoru hem de içten yanmalı motorları bulunan araçların satışı için uygulanmakta olan vergi oranları taşıtın elektrik motor gücüne, içten yanmalı motor silindir hacmine ve vergiler haricindeki fiyatına göre değişim göstermektedir. Araç ile alakalı bilgileri yukarıda bulunan hesaplama aracımıza girip bu araç için geçerliliğini gösteren güncel vergi oranını kolayca öğrenebilmeniz mümkün.

Sıfır km araçların satışı yapılırken 2021 senesinde uygulanmakta olan ÖTV oranları nasıldır?

Sıfır km araçların satışı için uygulanmakta olan vergi oranları araçtan araca göre değişiklik göstermektedir. Aracın türü, aracın vergileri ve motor silindir hacmi haricinde fiyatlarına göre oran değişiklik gösterir. Araç ile alakalı olarak bilgiler yukarıda belirtmiş olduğumuz hesaplama aracına girilerek istenen araç için geçerli olabilecek güncel özel tüketim vergisi oranını kolay bir şekilde öğrenmek mümkündür.

 

Elektrikli Araçlar İçin ÖTV Oranı Ne Olarak Belirlenmiştir?

Elektrik motorlu araçların satışı içinuygulanmakta olan özel tüketim vergisi miktarları aracın motor gücü ile bulunan vergileri haricinde fiyatına göre farklılık göstermektedir. Araç ile alakalı bilgilerin hesaplama aracımıza girişi yapılarak bu taşıt için geçerli olan güncel vergi oranlarını kolay bir şekilde öğrenebilmeniz mümkün.

 

Engelli ÖTV İndirimi Ne Anlama Gelir?

Raporu bulunan vatandaşlarımız, belirlenmiş olankoşulları sağlamış oldukları takdirde vergiler dahil olmak üzere satış miktarı 330.800 TL'yi geçmeyecek olan taşıtlara özel tüketim vergisi ödemesi gerçekleştirmeden sahip olabilmektedirler. Bu hak; halk arasında engelli araç ÖTV indirimi şeklinde adlandırılmaktadır.

 

Engelli Kişinin İsmine ÖTV İndirimli Araç Alabilmek İçin En Düşük Rapor Oranı Ne Olarak Bilinir?

Sanılan durumun aksine engelliler için uygulanmakta olan özel tüketim vergisine ait muafiyetinden faydalanmak için sahip olunması gereken birtakım rapor oranı bulunmamaktadır. Birazdan sıralayacağımız maddelerdeki şartlar sağlandığı durumda her derecede bulunan engelliler özel tüketim vergisi muafiyetinden faydalanarak kendi isimlerinearaç alabilmektedir.

 

ÖTV İndiriminde Yer Alan Şartları Ne Olmaktadır?

Engellilik derecesi %90 ya da daha yüksek olan malûl ve engelliler beş senede bir kez olmak üzere ÖTV muafiyetinden faydalanabilmektedir. Derecesi %90 ve üstünde olanlar için engel nedeni dikkate alınmamaktadır. Engelin nedeni görme, işitme, konuşma ya da ortopedik olabileceği gibi zihinsel engelliler ya da böbrek rahatsızlığı bulunanlar da bu istisnai özelliklerdenfaydalanabilmektedir. Engellilerin araçları bizzat kullanabilmesiya da kullanamaması koşulu da aranmaz. Ayrıca taşıtta herhangi bir mekanik ekya da tadilat (özel tertibat) gerçekleştirilmesi koşulu da aranmamaktadır. Fakataracı bizzat kullanamayacak durumda bulunanların, istisnai durumdan faydalanabilmesi için ilk defa aracı satın almadan önce tekerlekli sandalye ya da sedye ile binilecek olmasına ve seyahat yapılabilmesine uygun tertibatların düzenlenmesi zorunluluğu aranır.

 

%90'ın altında engellilik derecesi bulunanlar ise araçları, bizzat kendileri kullanmak için engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibatları yerleştirmeleri durumunda taşıtların ilk iktisabında vergi indiriminden faydalanırlar. Manuel vitesli bir aracın hareket ettirici aksamında uygun tertibat yaptırmış oldukları durumda taşıtı kullanabilecek durumda olanlar bu vergi avantajından faydalanabilmektedir. Fakat raporu yüzde 90'ın altında bulunan işitme, görme ya da zihinsel engelliler, böbrek rahatsızlığı, kalp nakli ya da kalp rahatsızlığı bulunanlar ise özel tüketim vergisi istisnai durumundanfaydalanamamaktadır.

 

Bazı durumlar için geçerli olan otomatik vitesli araçlarda hiçbir özel tertibata gerek duyulmaksızın ÖTV'siz araç satın alabilmek mümkündür. Manuel vitesli bir araçta vites kolunda ya da debriyaj pedalında sabitlenmekte olan özel tertibat yaptırmadan kullanamayacak durumu bulunan olan engelliler için otomatik vitesli araçlar, özel tertibatlı araç şeklinde kabul edilir.

 

ÖTV İndirimini Hesaplanması

Engelli araç alındığı sırada özel tüketim vergisi indirimini hesaplayabilmek için öncelikli olarak aracın vergiler haricinde fiyatı bulunmaktadır. Bulunmuş olan vergisiz ücrete %18 KDV eklenip aracın ÖTV'siz fiyatı bulunmaktadır.


wPAPEL, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan wPAPEL hesaplama sitesi sorumlu değildir. Yapılan hesaplamalar tavsiye niteliğindedir bilgi ve belge olarak kullanılamaz.

En Çok Kullanılan Hesaplama Araçları

Taksi Ücreti Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 1.02.2022


Bilimsel Hesap Makinesi

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021


0,99 Konut Kredisi Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 16.04.2020


Yüzde Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 1.02.2022


Kelime Sayacı Karakter Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 25.01.2022


Öneriniz Var mı?

Hesaplama araçlarımızı sizden gelen öneriler doğrultusunda geliştiriyoruz.

İhtiyaç duyduğunuz hesaplama aracı talebiniz ya da mevcut hesaplama araçlarımızla ilgili önerileriniz varsa aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Geri Bildirim Formu

Benzer Hesaplama Araçları

En çok kullanılan benzer hesaplama araçları...

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik, Sağlık, Bilişim

Bilimsel Hesap Makinesi

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik

Zam Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 18.01.2022

Finans, Sigorta, Muhasebe, Vergi

Kdv Tevkifatı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Sigorta, Muhasebe, Vergi

Amortisman Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Sigorta, Vergi

Dask Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Muhasebe, Vergi

Damga Vergisi Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 29.03.2020

Vergi

Emlak Vergisi Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Vergi

Araç Ötv Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe, Vergi

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Vergi

Mtv Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 8.10.2021

Vergi

Gelir Vergisi Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe, Vergi

Emeklilik Yaşı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 29.03.2020