Asgari Ücret Hesaplama

Asgari ücret, sadece 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında bulunan iş kolları ya da çalışanları değil, bütün işçileri ve çalışmış oldukları iş kollarını kapsamaktadır.

Asgari Ücret Hesaplama

Asgari Ücret Nedir?

Çalışma hayatına ilk kez giriş yapanların sormuş oldukları ilk sorulardan biri muhakkak “Asgari Ücret Nedir?” sorusu olmaktadır. Asgari ücret; bir şahsa ait en temel ihtiyaçlar baz alındığında o şahsın elde edeceği gelirin bu ihtiyaçlarını karşılayabileceği düzeyde bulunacakbiçimde işçinin çalışması karşılığında ödenmekte olan tutardır. Burada bahsi geçen en temel ihtiyaçlar; beslenme, ulaşım, barınma ve giyim şeklindeki kişinin yaşamını sürdürebilmesi için mutlak olarak karşılaması gereken ihtiyaçlar olarak bilinir.

 

Her yıl genel olarak senenin sonunda devletin belirlemiş oldukları temsilcilerin bir araya gelmesi ile beraber asgari ücretin bir sonraki sene ne kadar olacağı kararlaştırılır. Hiçbir kurum o sene belirlenmiş olan asgari ücretin daha altında bir ücreti çalışanına veremez.

 

Yönetmelikte Asgari Ücret

Asgari ücret uygulaması ile ilgili olarak esaslar 01.08.2004 tarihli ve 25540 Sayılı Resmi Gazete vasıtasıyla Asgari Ücret Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre;

Tanım, kapsam, amaç ve dayanaklar

Ücretin belirlenmesi konusunda karşılaşılmış olan ilke ve esaslar

Asgari Ücret Komisyonu’nun kuruluşu, yetkisi, görevi ve sorumluluğu

Ücretin yürürlüğü, işverene ait olarak bildirilen sorumluluklar, işçiye ve işverene ait temsilcilerde aranmakta olan nitelikler başlıkları ve asgari ücret ile alakalı olarak tüm diğer detaylara yer verilmektedir.

Asgari ücret, sadece 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında bulunan iş kolları ya da çalışanları değil, bütün işçileri ve çalışmış oldukları iş kollarını kapsamaktadır.

 

Asgari Ücret Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Asgari Ücret Komisyon'nun gerçekleştirmiş olduğu birtakım gerekli görüşmelerin ardından kararlaştırılan ücret, asgari ücret brüt tutarı olmaktadır. Asgari ücrete dair brüt tutarın belirlenmesinin ardından belirli oranlarda yapılan kesintilerin sonrasında oluşan yeni tutar ise asgari ücret net tutarı olmaktadır. Son aşamada ise yeni dönem brüt asgari ücret miktarına göre gerçekleştirilen hesaplamalar sonucunda güncel Asgari Geçim İndirimi de hesap edilmekte ve güncel asgari ücret net tutarına eklenti yapılarak işçiye ödenecek olan toplam tutar belirlenmiş olur.

 

Asgari ücret hesabında kesilmekte olan tutarların ne olduğu aşağıda gösterilmiştir:

SGK işçi payı: %14

Gelir vergisi matrahı: [Brüt ücret – (SGK işçi payı + SGK işsizlik sigortası işçi payı)]

SGK işsizlik sigortası işçi payı: %1

Damga vergisi: Binde 7,59

Gelir vergisi: Gelir vergisi matrahının %15’i (gelir vergisi dilimine göre yüzdeler değişebilir)

Net ücret: Brüt ücret – tüm kesintiler toplamı + AGİ

Bütün adımlarda gerçekleştirilen kesintiler brüt ücret üstünden hesaplanır. Aynı zamanda, yukarıda görmüş olduğunuz bütün oranlar işçinin brüt ücretinden kesilmekte olan tutarlardır. Ücret hesabında işverenden kesilmekte olan yüzdeler ise aşağıdaki gibi olmaktadır:

SGK işçi payı: %20,50

SGK işsizlik sigortası işçi payı: %2

 

2021 Yılı İçin Asgari Ücret Ne Kadar?

2021 yılı için asgari ücret tutarını öğrenmek için hesaplama butonumuzu kullanabilirsiniz.

 

Örnek Asgari Ücret Hesabı

Bekâr bir işçi ocak ayı içerisinde 30 gün çalışmasının ardından almış olduğu brüt ücret 3.577,50 TL olarak belirlensin. İşçinin ücretinden düşülecek olan kesintiler ve net ücret hesabı aslında şu şekilde olacaktır:

 

SGK işçi payı: 3.577,50 X %14 = 500,85 TL

SGK işsizlik sigortası işçi payı: 3.577,50 X %1 =  35,78 TL

Gelir vergisi matrahı: 3.577,50 – ( 500,85 + 35,78 ) = 3.040,87TL

Gelir vergisi ( 1. dilim ): 3.040,87 X %15 = 456,13 TL

Damga vergisi: 3.877,50 X binde 7,59 = 29,43 TL

Net ücret: 3.577,50 – ( 500,85 + 35,78 + 456,13 + 29,43 ) = 2.555,31 TL

İşçi bekâr olduğundan dolayı;

 

Bekâr AGİ: 3.577,50 X %15 X %50 = 268,31 TL şeklinde hesaplanır. Bekâr bir işçinin AGİ oranı %50’dir.

Bu durumda işçiye ödenecek olan net ücret: 2.555,31 + 268,31 = 2.823,31 71 TL olacaktır. Asgari ücretin brüt tutarından net tutarına hesabı bu şekilde yapılır.

 

Asgari Ücret Desteği Ne Anlama Gelir?

Asgari ücret desteği, 5510 sayılı kanunun 78 numaralı maddesi bağlamında uygulanmakta olan bir destek türüdür. Asgari ücret desteği uygulamasından yararlanabilmek için belli birtakım şartları sağlamış olmak gerekmektedir.


wPAPEL, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan wPAPEL hesaplama sitesi sorumlu değildir. Yapılan hesaplamalar tavsiye niteliğindedir bilgi ve belge olarak kullanılamaz.

En Çok Kullanılan Hesaplama Araçları

Taksi Ücreti Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 1.02.2022


Bilimsel Hesap Makinesi

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021


0,99 Konut Kredisi Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 16.04.2020


Yüzde Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 1.02.2022


Kelime Sayacı Karakter Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 25.01.2022


Öneriniz Var mı?

Hesaplama araçlarımızı sizden gelen öneriler doğrultusunda geliştiriyoruz.

İhtiyaç duyduğunuz hesaplama aracı talebiniz ya da mevcut hesaplama araçlarımızla ilgili önerileriniz varsa aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Geri Bildirim Formu

Benzer Hesaplama Araçları

En çok kullanılan benzer hesaplama araçları...

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik, Sağlık, Bilişim

Bilimsel Hesap Makinesi

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik

Zam Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 18.01.2022

Hukuk, Muhasebe

Yıllık İzin Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk

İhbar Süresi ve Tazminat Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe

Fazla Mesai Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe, Vergi

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama | wPAPEL

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe

Asgari Ücret Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe

İşsizlik Maaşı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe, Vergi

Emeklilik Yaşı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 29.03.2020