Dask Hesaplama

Merak ettiğiniz DASK Prim hesaplamalarını aşağıdaki hesaplama panelinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Panelde bulunan zorunlu alanlara bina yapı tipi ve yılı gibi sigorta bedelini öğrenmek istediğiniz gayrimenkule ait özellikleri ve zaman dilimini girerek hesapla butonuna bastığınızda tüm sigorta prim hesapları otomatik olarak görüntülenecektir.

Dask Hesaplama

DASK Nedir ?

DASK, açılımı ile Doğan Afet Sigortaları Kurumu olan DASK, başka deprem olmak üzere deprem ve depremin meydana getirebileceği diğer doğal afetlerin ve bu doğal afetlerin sonucunda oluşabilecek zararların sigorta edilmesidir.

Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

DASK Sigorta Kapsamı Nedir ?

Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:

●        Temeller

●        Ana duvarlar

●        Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar

●        Bahçe duvarları

●        İstinat duvarları

●        Tavan ve tabanlar

●        Merdivenler

●        Asansörler

●        Sahanlıklar

●        Koridorlar

●        Çatılar

●        Bacalar

●        Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

DASK’ın Amacı Nedir?

DASK’ın belirlenen amaçları hem devletin hem de vatandaşların ortak çıkarları ile örtüşmesi bakımından oldukça önemlidir.

DASK’ın amaçları şöyle sıralanabilir:

1)      Bütün konutları depreme karşı, güvence altına almak

2)      Mali hasarların yükünü reasüre ederek, paylaşmak

3)      Devletin, deprem kaynaklı giderlerini azaltmak ve gelecekte oluşabilecek hasarlar için fon oluşturmak

4)      Ülkemizde sağlıklı yapılaşmaya katkı sağlamak

5)      Toplum genelinde, sigorta bilincinin gelişmesine katkı sağlamak

DASK Nasıl Hesaplanır ?

Ödenmesi gereken prim tutarının hesabında, önce sigorta bedeli (teminat tutarı) bulunur ve daha sonra bu bedel tarife fiyatı ile çarpılır. Buna göre, ödenmesi gereken prim tutarı, Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında belirlendiği üzere; yapı tarzına göre her yıl tespit edilen birim metrekare maliyetler ve meskenin brüt yüzölçümünün çarpımı sonucu bulunan sigorta bedeli (teminat tutarı) ile tarife fiyatının çarpımı suretiyle hesaplanmaktadır.

Sigorta primleri, her yıl, birim metrekare maliyetlerdeki artışa paralel olarak artmaktadır. Primler nakden ve peşin olarak ödenmektedir.

DASK sigorta prim hesaplamasını gerçekleştirmek için hesaplama panelimizi kullanabilir ve kolayca işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.


wPAPEL, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan wPAPEL hesaplama sitesi sorumlu değildir. Yapılan hesaplamalar tavsiye niteliğindedir bilgi ve belge olarak kullanılamaz.

En Çok Kullanılan Hesaplama Araçları

Taksi Ücreti Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 1.02.2022


Bilimsel Hesap Makinesi

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021


0,99 Konut Kredisi Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 16.04.2020


Yüzde Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 1.02.2022


Kelime Sayacı Karakter Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 25.01.2022


Öneriniz Var mı?

Hesaplama araçlarımızı sizden gelen öneriler doğrultusunda geliştiriyoruz.

İhtiyaç duyduğunuz hesaplama aracı talebiniz ya da mevcut hesaplama araçlarımızla ilgili önerileriniz varsa aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Geri Bildirim Formu

Benzer Hesaplama Araçları

En çok kullanılan benzer hesaplama araçları...

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik, Sağlık, Bilişim

Bilimsel Hesap Makinesi

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik

Zam Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 18.01.2022

Finans, Sigorta, Muhasebe, Vergi

Kdv Tevkifatı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Sigorta, Muhasebe, Vergi

Amortisman Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Sigorta, Vergi

Dask Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Sigorta, Muhasebe, Vergi

Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021