Fazla Mesai Hesaplama

Fazla mesai hesaplama için aşağıda yer alan hesaplama aracından brüt maaş ve fazladan çalışma sürelerine ait bilgiler girilerek hesaplama işlemleri yapılabilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken durumlardan bir tanesi işçi ve iş veren arasındaki normal haftalık süresi olmaktadır. Eğer belirlenen süre 45 saatin altında olarak belirlendiyse arada kalan zaman dilimi de fazla çalışma süresi eklemek gerekir. Haftalık olarak toplam 45 saatin üzerinde olan çalışmalar fazla mesai olarak adlandırılmaktadır.

Fazla Mesai Hesaplama

Fazla Mesai Nedir?

Fazla mesai kanunlar içerisinde yer alan koşullar çerçevesi içerisinde haftalık olarak toplam 45 saati aşan çalışmaklar olmaktadır. Normal mesai için alınan aylık ücretin üzerinde işçi fazla mesai süreleri için de ek bir ücret almaktadır. Bu sürelerin toplamı bir yıl içerisinde 270 ve üzerinde bir saatten çok olma ihtimali yoktur. Bu ek mesai için işçilerden önceden bir izin onayı alınmak zorunludur. Kanunlarda fazla çalışma adı altında yer alır.

Fazla Sürelerle Çalışma Nedir?

Fazla sürelerle çalışma haftalık kişiler için sözleşmede yer alan 45 saatin altında olduysa belirtilen esaslar dikkate alınarak uygulanan haftalık ortalama çalışma sürelerini aşan kişiler için kırk beş saate kadar yapılan işlemdir.

Fazla Mesai Ücretleri Nasıl Hesaplanır?

4857 sayılı İş Kanunu içerisinde yer alan ilgili maddelerine göre bir hesaplama yapılmaktadır. Her bir saat için uygun olan miktarın fazla çalışma saatine uygun olarak ücret normal çalışma sırasında saat başı aldığı ücretin yarısı kadar yükseltilmesi ile ödenir. Fazla sürelerle çalışma sırasında her bir saat için verilmesi gereken ücretin normal çalışma için verilen ücretin ortalama olarak yüzde yirmi beş oranında yükseltilere verilmesi durumudur.

İşçi Ücret Almak Yerine Serbest Zaman Kullanabilir Mi?

İşçi ilk başta yaptığı ek mesai için geçen zamanı ücret karşılığı almak yerine serbest zaman olarak geri isteyebilir. Bunun için ek olarak çalışmış olduğu bir saatlik bir zaman dilimini serbest zaman olarak bir saat 15 dakika olarak alması gerekir. Fakat bu durumda iş veren işçiye ek bir ücret ödememek yerine serbest zaman kullan diye bir zorlama yapması söz konusu olamaz.

İşçi hak etmiş olduğu bu ek mesai için gelen serbest zaman dilimini altı ay içerisinde çalışma sürelerinde ya da ücretinde herhangi bir kesinti olmadan kullanma hakkına sahip olmaktadır. Sağlık nedenleri gibi durumlara dayanan sınırlı ya da kısa süreli işlerde veya gece çalışmasında fazladan çalışma yapılması söz konusu olmaz.

Kimlerin Fazla Mesai Yapması Kanunlara Aykırı Olmaktadır?

Fazla mesai ilk olarak yapmak istemeyen kişilerde, bunun için iş sözleşmesi ya da dilekçesi sırasında onay vermemiş olan işçilerde ya da daha 18 yaş sınırını doldurmamış olan kişilerde zorunluluğu yoktur. Bunun yanı sıra yeni doğum yapan, hamile olan ya da çocuk emziren kadınlardan kısa süreli çalışan yan da sağlıklarından dolayı bu duruma el vermediklerini belgeleyen kişilerin rıza gösterseler dahi ek bir mesai yapmaları kanun içerisinde yasaktır.


wPAPEL, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan wPAPEL hesaplama sitesi sorumlu değildir. Yapılan hesaplamalar tavsiye niteliğindedir bilgi ve belge olarak kullanılamaz.

En Çok Kullanılan Hesaplama Araçları

Bilimsel Hesap Makinesi

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021


Zam Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021


Yüzde Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021


Kelime (Karakter) Sayısı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 10.01.2022


Taksi Ücreti Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 10.01.2022


Öneriniz Var mı?

Hesaplama araçlarımızı sizden gelen öneriler doğrultusunda geliştiriyoruz.

İhtiyaç duyduğunuz hesaplama aracı talebiniz ya da mevcut hesaplama araçlarımızla ilgili önerileriniz varsa aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Geri Bildirim Formu

Benzer Hesaplama Araçları

En çok kullanılan benzer hesaplama araçları...

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik, Sağlık, Bilişim

Bilimsel Hesap Makinesi

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik

Zam Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe

Yıllık İzin Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk

İhbar Süresi ve Tazminat Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe, Vergi

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe

Fazla Mesai Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe

İşsizlik Maaşı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe, Vergi

Emeklilik Yaşı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 29.03.2020

Hukuk, Muhasebe

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama | wPAPEL

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe

Asgari Ücret Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021