Gelir Vergisi Hesaplama

Gelir vergisi hesaplama için güncel dilimlere uygun olarak tahakkuk eden gelir vergisi adımlarında aşağıda yer alan hesaplama aracından ilgili dönemi seçmek ve matrahı girmek yeterli olacaktır.

Gelir Vergisi Hesaplama

Gelir Vergisi Nedir?

Şahıs firmalarına ait olan bir dönem içerisinde elde edilen karın üzerinden beyanname verilmesi ve bunun ile devlete ödenen vergi türüne denir. Beyan, mükellef olan kişinin imzası ile yetkili olarak yer alan muhasebeci tarafından gerçekleştirilir. Muhasebeci bu noktada beyannameyi hesap dönemi kapatılması işlemlerinin ardından takip eden üçüncü aylık süreç içerisinde yer alan mart ayında ilgili vergi dairesine vermek zorunluluğuna sahiptir. 

Ne Zaman Ödenir?

Gelir Vergisi iki eşit olarak bölünen taksit ile ödenmektedir. Birinci ilk ödeme mart ayı içinde olurken ikinci ödeme temmuz ayı içerisinde ödenmek zorundadır. 

Gelir Kavramına Giren Kazanç Ve İratlar Nelerdir?

Gelir kavramına giren kazanç türleri arasında meslekten gelen kazançlar, ücretler, gayrimenkul ve menkul olarak sermayeye ait olan diğer kazanç için oluşan iratlardır. 

Vergi Dilimi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Vergi dilimi hesaplama için yukarıda verilen hesaplama aracı kullanılabilir. Bu noktada seçilen dönemdeki şartlara uygun olarak hangi dilimden ne kadar vergi verilecek olduğu detaylı olarak öğrenilebilir. 

2020 Yılı Vergi Dilimleri Nelerdir?

2020 yılı için açıklanan vergi dilimleri ücret gelirleri ve ücret dışı gelirler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bunlar;

Ücret gelirleri için;

  • 22.000 TL ye kadar olan ücretlerde yüzde 15

  • 49 binin 22 bin TL'si için 3.300 TL, üzerinde olanlar için yüzde yirmi 

  • 180 binin 49 bin TL'si için 8.700 TL, üzerinde olanlar için yüzde yirmi yedi 

  • 600 binin 180 bin TL'si için 44.070 TL, üzerinde olanlar için yüzde 35 

  • 600 binin üzerinde olanların 600.000 TL si için 191.070 TL, fazlası için de yüzde kırk olarak bir ücret ödemesi gerekir.

Ücret dışı gelirler için;

  • 22 bin TL'ye kadar olanlarda yüzde 15

  • 49 binin 22 bin TL'si için 3.300 TL, fazlasında olanlar için yüzde yirmi 

  • 180 binin 49 bin TL'si için 8.700 TL, fazlasında olanlar için yüzde yirmi yedi 

  • 600 binin 120 bin TL'si için  27.870 TL, fazlasında olanlar için yüzde otuz beş

  • 600 binin üzerinde olanların 600.000 TL si için 195.870 TL, üzerinde için de yüzde kırk olarak bir ücret ödemesi gerekir.


wPAPEL, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan wPAPEL hesaplama sitesi sorumlu değildir. Yapılan hesaplamalar tavsiye niteliğindedir bilgi ve belge olarak kullanılamaz.

En Çok Kullanılan Hesaplama Araçları

Taksi Ücreti Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 1.02.2022


Bilimsel Hesap Makinesi

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021


0,99 Konut Kredisi Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 16.04.2020


Yüzde Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 1.02.2022


Kelime Sayacı Karakter Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 25.01.2022


Öneriniz Var mı?

Hesaplama araçlarımızı sizden gelen öneriler doğrultusunda geliştiriyoruz.

İhtiyaç duyduğunuz hesaplama aracı talebiniz ya da mevcut hesaplama araçlarımızla ilgili önerileriniz varsa aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Geri Bildirim Formu

Benzer Hesaplama Araçları

En çok kullanılan benzer hesaplama araçları...

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik, Sağlık, Bilişim

Bilimsel Hesap Makinesi

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik

Zam Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 18.01.2022

Finans, Sigorta, Muhasebe, Vergi

Kdv Tevkifatı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Sigorta, Muhasebe, Vergi

Amortisman Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Sigorta, Vergi

Dask Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Muhasebe, Vergi

Damga Vergisi Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 29.03.2020

Vergi

Emlak Vergisi Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Vergi

Araç Ötv Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe, Vergi

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Vergi

Mtv Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 8.10.2021

Vergi

Gelir Vergisi Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe, Vergi

Emeklilik Yaşı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 29.03.2020