İhbar Süresi ve Tazminat Hesaplama

İhtiyaç duyduğunuz ihbar süresi ve buna bağlı olarak ihbar tazminatını kolayca hesaplayabilmek için hesaplama panelinde bulunan, iş başlangıç tarihi, iş bitiş tarihi, brüt maaş gibi ilgili alanları doğru bilgilerle doldurmanız halinde ihbar süresini kolayca hesaplayabilirsiniz. Zorunlu alanları doldurduktan sonra “ hesapla” butonuna bastığınızda en doğru ve hızlı hesaplama sonuçları karşınıza çıkacaktır.

İhbar Süresi ve Tazminat Hesaplama

İhbar Süresi Nedir ?

İşveren ve işçi arasında işe alım sırasında imzalanan iş sözleşmelerinin birçok bitiş sebebi olabilir. Bu sözleşmeler iki taraflı veya tek taraflı olarak sonlandırılabilmektedir. Bu iş sözleşmesi sonlandırma sebeplerinden bazıları İş Kanunu’nda haklı fesih sebebi olarak belirtilerek düzenlenmiştir.

Haklı fesih sebepleri arasında görülmeyen gerekçelerle iş sözleşmesinin sonlandırılması durumunda ise hem işçi hem de işveren bazı yükümlülüklere tabiidir. İhbar süresi de (İhbar öneli) bu yaptırımların başlıcalarındandır. İş sözleşmesinin feshi durumunda fesih gerekçesi haklı sebepler kapsamında değilse, iş sözleşmesi işveren tarafından belirli bir süreden önce sonlandırılamaz ve bu belirlenen süreye ihbar süresi denir. İşçinin iş sözleşmesinin bitirilmesinden önce hakketmiş olduğu belirli süre olarak görülebilir.

İhbar Süresi Nasıl Hesaplanır ?

İhbar süresi, işçinin işyerinde çalıştığı süre ile orantılı olarak değişebilmektedir ve iş sözleşmesinin sonlandırılması için işçinin veya işverenin bu sonlandırmayı birbirine haber vermesi zorunluluktur. Bu zorunluluğua göre ne işçi işyerini habersiz bir şekilde terk edebilir ne de işveren işçiyi habersiz bir şekilde işten atabilir. İşçi ne kadar uzun süredir işyerinde sözleşmeye tabii olarak çalışıyorsa haketmiş olduğu ihbar süresi de çalışma süresine oranla bir o kadar uzun olur.

Türkiye Cumhuriyeti İş Kanunu’nda ihbar sürelerinin nasıl hesaplanması gerektiğine açıkça yer verilmiştir.

17. Madde hükmüne göre;

“Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır.

İhbar süresi için belirlenen zamanları özetle bir tabloda göstermek gerekirse; 

Çalışma Süresi

İhbar Süresi

6 aydan az çalışan

2 hafta

6 ay- 1,5 yıl çalışan

4 hafta / 1 ay

1,5 yıl- 3 yıl çalışan

6 hafta

3 yıldan fazla çalışan

8 hafta / 2 ay


wPAPEL, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan wPAPEL hesaplama sitesi sorumlu değildir. Yapılan hesaplamalar tavsiye niteliğindedir bilgi ve belge olarak kullanılamaz.

En Çok Kullanılan Hesaplama Araçları

Taksi Ücreti Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 1.02.2022


Bilimsel Hesap Makinesi

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021


0,99 Konut Kredisi Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 16.04.2020


Yüzde Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 1.02.2022


Kelime Sayacı Karakter Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 25.01.2022


Öneriniz Var mı?

Hesaplama araçlarımızı sizden gelen öneriler doğrultusunda geliştiriyoruz.

İhtiyaç duyduğunuz hesaplama aracı talebiniz ya da mevcut hesaplama araçlarımızla ilgili önerileriniz varsa aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Geri Bildirim Formu

Benzer Hesaplama Araçları

En çok kullanılan benzer hesaplama araçları...

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik, Sağlık, Bilişim

Bilimsel Hesap Makinesi

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik

Zam Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 18.01.2022

Hukuk, Muhasebe

Yıllık İzin Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk

İhbar Süresi ve Tazminat Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe

Fazla Mesai Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe, Vergi

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama | wPAPEL

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe

Asgari Ücret Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe

İşsizlik Maaşı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe, Vergi

Emeklilik Yaşı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 29.03.2020