İşsizlik Maaşı Hesaplama

Gerekli şartların sağlanması durumunda sigortalı bir şekilde çalışan kişiler, işsiz kaldıkları süreç içerisinde devletten belirli bir süre ödeme alma durumlarına denir. İşsizlik maaşı tutarını ve bunu ne kadar süre boyunca alacaklarını görmek için aşağıda yer alan işsizlik maaşı hesaplama aracı kullanılabilir. Bu hesaplama için ilgili olan yılın seçilmesi ve bundan sonra hizmet akdinin fesih öncesindeki son dört aylık süreçte alınan brüt ücretin ve son üç yıla ait olan toplam prim gün sayısının girilerek hesapla kısmına basmak yeterli olacaktır.

İşsizlik Maaşı Hesaplama

İşsizlik Maaşı Nedir?

4447 sayılı kanun içerisine girmeyi başaran iş yerlerinde bir hizmet sağlamış olduklarına dayalı ve sigortalı olarak işlerine devam eden kişilerin bu maddelerde belirtilen nedenlerden dolayı iş kaybetmesinden ötürü kuruma başvurarak çalışmaya hazır bir halde olduğunu bildiren, sigortalı işsizler için yine kanunda yerini alan belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödemelere denir. Asıl adı ise işsizlik ödeneği olarak bilinmektedir.

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

Ödenek içerisinden yararlanabilmek asına hizmet akdisinn fesih edilmesi ve bundan sonraki otuz günlük süreç içerisinde başvuruda bulunmuş olmak gerekir. Başvuru durumları internet üzerinden yapılabiliyor.

Ödenekten Kimler Yararlanabilir?

4447 sayılı kanun içerisinde yer alan bilgilere göre hizmet akitleri belirtilen durumlarda bitmişse işsizlik ödeneği alma hakkı kazanmış şartlardan birine bağlı olarak sona ermiş olanlar, iş kurumu süresi içerisinde şahsen bir başvuru yaparak yeni bir iş almaya hazır olduklarını söyleyenler ve yine bu kanun içerisinde bilinen prim ödeme koşulları ile hak kazanmış olan kişilerdir.

İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir?

İşsizlik maaşı şartları birkaç maddeden oluşmaktadır. Bunlar;

  • İşsizlik sigortası kapsamında yer alan ve bu süreç içerisinde iş yerlerinde çalışmalarına devam ederken çalışma istek sağlık, yeterli olmak ve yetenekli olmasına rağmen kendi isteklerinden ya da kusurlarından aykırı olarak işin kaybedilmesi.
  • Hizmet akdinin fesih edilmesinden önceki son 120 günlük süreç içerisinde prim ödenmesi ve bu süreçlerde sürekli çalışmış olmak kaydı ile son üç yıllık süreç zarfında kesintisiz bir şekilde işsizlik sigortası primi ödemiş olmak
  • Hizmet akdinin fesih edilmesinin sonrasındaki hemen otuz gün içerisinde bir başvuruda bulunmuş olmak ödenekten yararlanmak adına hak kazanmak için gereklidir.

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik maaşı hesaplama için günlük işsizlik ödeneklerinde sigortalı olarak çalışan kişinin son dört aylık aldıkları prim esas alınarak hesaplama yapılır. Bu ödeneklerin yüzde kırklık dilimine denk gelmektedir. Bu durum otuz altı yaş üzerinde asgari ücret ile çalışan kişilere ait olan hesaplamalarda brüt tutar kısmının yüzde seksenlik kısmını geçemez.

İşsizlik Maaşı Ne Kadar Olmaktadır?

Son 4 aylık prim kısımları hesaplanan ortalama üç binlik bir geliri varsa bu tutarın yüzde kırklık dilimi olan 1200 TL tutarında işsizlik maaşı alması mümkündür. Bu tutar içerisine damga vergisi dahil olmaktadır.

İşsizlik Ödeneği Hesaplamalarında Damga Vergisi Oranı Nedir?

Damga vergisi hariç olarak yer alan işsizlik maaşı herhangi bir vergi ya da kesintiye tabi tutulması söz konusu değildir. Hesaplama durumlarında 2013 yılı ve sonrasında damga vergisi oranı binde 7.59 olarak belirlenmiştir. Önceki yıllarında ise binde 6.6 olarak uygulanmaktaydı.

2020 Yılında Alınabilecek En Yüksek İle En Düşük Maaş Nedir?

İşsizlik ödeneği hesaplanması durumlarında 4857 sayılı kanunda içerisinde yer alan 39. maddesi ile on altı yaş üzerinde yer alan işçiler için uygulanmaktadır. Bu durum yüzde seksenlik oranı geçemez. Buna paralel olarak 2020 yılında alınacak en düşük ücret 1.178,20 olurken en yüksek olarak bilinen ücret 2.354,4 TL olarak yer almaktadır. Ödenecek tutarlar üzerinden damga vergisi olarak binde 7.59 luk bir kısmın kesintisi olacaktır.

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvurular genel olarak İŞKUR Genel Müdürlüğü ya da internet sitesi aracılığı ile kolay bir şekilde yapılmaktadır. İlgili sayfa içerisinde yer almak ve bilgileri doldurmak yeterli olacaktır. Eğer bu süreç içerisinde yeni bir iş bulma durumu olduysa işsizlik maaşı iptal etmek için başvuru yapmak gerekir. Aksi takdir içerisinde yeni iş yeri kişileri sigortalı yaptıkları an devlet bunu görecek sizlerin hem çalışıp hem de işsizlik ödeneği almaya devam ettiğinizi anlayacaktır. Bu da cezalı olarak alınan paraların faizi ile birlikte geri talep edilmesine neden olacaktır.

İlk Ödeme Ne Zaman Alınır?

İşsizlik ödeneği almak için başvuru yapılması ve hak kazanılmasından sonraki gelen ay ödemeler başlar.

İlk Maaş Nereden Alınır?

PTT şubeleri tarafından alınması mümkündür ve her ayın sonunda ödemesi yapılır.

İşsizlik Maaşı Kaç Ay Alınır?

İşsizlik maaşı süresi kişinin çalışma süresi ile bağlantılı olarak yer almaktadır. Hizmet akdinin son bulmasının öncesindeki 120 gün prim ödemesi ve sürekli çalışmış olması hak kazanan kişilerin son üç yılda süreleri şu şekilde olmaktadır;

  • 600 gün çalışmış olan kişiler için 180 gün
  • 900 gün çalışmış olan kişiler için 240 gün
  • 1080 gün ve üzeri çalışmış olan kişiler için 300 gün süre ile bir ödeme yapılması sağlanmaktadır.

İşsizlik Ödeneği Hangi Durumlarda Kesilir?

İşsizlik ödeneğinin kesilmesi belirli şartlara bağlı olarak yer almaktadır. Bunlar;

  • Kurum tarafından teklif edilen mesleklerine de uygun olan son çalıştıkları iş için ücret ile çalışma koşullarına uygun yakın, ikamet edilen yer içerisinde olan belediyesine mücavir alanı sınırlarında olan bir işi haklı bir neden sunmadan ret eden kişilerden;
  • Ödenek alındığı süreç içerisinde gelir getirici olarak bir işte çalışmak ya da herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşları tarafından yaşlılık aylığı alıyor olduğu tespit edilmek;
  • Ayrılan kurum tarafından önerilmesi yapılan meslek geliştirme, edindirme ya da yerleştirme için uygun olan eğitimleri haklı bir neden göstermeden ret etme ya da kabul edilmesine rağmen devam edilmemesi,
  • Haklı bir nedeni olmadan kurum ya da kurumlar tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamadan gerekli olan bilgi ile belgeleri öngörülen süreç içerisinde teslim etmeyen kişilerin sigortalı işsiz olarak yer almalarına rağmen maaşları kesilir.


wPAPEL, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan wPAPEL hesaplama sitesi sorumlu değildir. Yapılan hesaplamalar tavsiye niteliğindedir bilgi ve belge olarak kullanılamaz.

En Çok Kullanılan Hesaplama Araçları

Taksi Ücreti Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 1.02.2022


Bilimsel Hesap Makinesi

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021


0,99 Konut Kredisi Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 16.04.2020


Yüzde Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 1.02.2022


Kelime Sayacı Karakter Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 25.01.2022


Öneriniz Var mı?

Hesaplama araçlarımızı sizden gelen öneriler doğrultusunda geliştiriyoruz.

İhtiyaç duyduğunuz hesaplama aracı talebiniz ya da mevcut hesaplama araçlarımızla ilgili önerileriniz varsa aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Geri Bildirim Formu

Benzer Hesaplama Araçları

En çok kullanılan benzer hesaplama araçları...

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik, Sağlık, Bilişim

Bilimsel Hesap Makinesi

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik

Zam Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 18.01.2022

Hukuk, Muhasebe

Yıllık İzin Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk

İhbar Süresi ve Tazminat Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe

Fazla Mesai Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe, Vergi

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama | wPAPEL

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe

Asgari Ücret Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe

İşsizlik Maaşı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe, Vergi

Emeklilik Yaşı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 29.03.2020