Kdv Tevkifatı Hesaplama

Kdv Tevkifatı Hesaplama

Kdv Tevkifatı Hesaplama

Tevkifat nedir?

Tevkifat anlam olarak ‘para konusundaki kesintiler’ anlamını taşımaktadır. Devlet KDV’yi sadece satıcıdan almanın yerine hem satıcıdan hem de alıcıdan bölüştürerek ödemeyi garantilemektedir. Gelir Vergisi Tevkifatı ile KDV Tevkifatı olmak üzere iki farklı tevkifat türü bulunmaktadır.

Gelir Vergisi Tevkifatı: Gelir Vergisi Kanunu kapsamında sayılan gelir türlerinin üzerinden belirlenmiş oranlar dahilinde alınan kesintiye Gelir Vergisi Tevkifatı denir. Gelir Vergisi Tevkifat oranları Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitesinde yer almaktadır. 

KDV Tevkifatı: kanunda belirlenmiş olan malların satılışı ve alımı ya da hizmete ait bedeli üstünden hesaplanmakta olan KDV’nin alıcı şahıslardan tamamı ya da kanunda belirtilen kadarının kesinti yapılıp sadece satıcı yerine vergi dairesine beyan edilerek ödenmesi ise KDV Tevkifatı olmaktadır. 

 

KDV tevkifatı nedir?

Katma Değer Vergisi Kanununun 9. Maddesinde yer alan 1 numaralı fıkrada Maliye Bakanlığı vergilerini alacakları güvence altına alabilmesi için işyeri, iş merkezi, ikameti ve kanuni merkezi Türkiye’de yer almayanların yanında gerekli görüldüğü durumlarda da işleme taraf olabilecekleri verginin tam bir şekilde kesilerek ödenmesinden de bunlarla alakalı olarak öteki ödevleri yerine getirilmesinden mükellef şeklinde sorumlu olabilecektir.

 

KDV beyannamesinin verileceği zamanlar nelerdir?

Aylık olarak beyanname verenler için herhangi bir ayda beyannamenin bu ayı takip eden en geç 24. Gününde akşama kadar verilmesi gerekmektedir.

 

KDV tevkifatı zorunlu uygulamalardan mı?

KDV tevkifatı ihtiyari değil zorunlu uygulama olmaktadır. Kapsama alınmış işlemler için zorunlu olan bu uygulama; kapsama alınmamış olan işlemlerdeyse alıcılar kendileri tevkifat yapamazlar.

 

Tam tevkifat nedir?

İşlemlerin bedelleri üstünden hesaplanmakta olan KDV’nin tamamında mal ya da hizmet alıcılarının tevkifata tabi olmasıdır. İşlem bedelleri üstünden hesaplanmakta olan vergilerin bütününü alıcılar tarafından beyan edilmesi ve ödenmesidir. 

 

Kısmi tevkifat nedir?

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan kısımda alıcılar tarafından öteki kısmın ise satıcı tarafından beyan edilerek ödemenin yapılmasıdır.

Tevkifatlı fatura hesaplanması

Genel hatları ile irsaliye ve normal faturaya benzese bile belirli bir fark vardır. Bu fark ise hesaplanmış olan KDV miktarının alıcı ile satıcı arasında bölüştürülerek ikisinden de alınmasıdır. Böylece de KDV sorumlulukları yarı yarıya hem satıcıda hem de alıcıda ortak olur. Yani örnek olarak;

2000 TL tutarında satış faturası olsun.

Bu faturaya %20 oranında KDV eklenirse faturanın KDV tutarı 400 TL, geneli ise 2400 TL olacaktır.

Bu durumda da satıcı 400 TL KDV ödemeli. Eğer tevkifat bulunuyorsa ve kullanılan tevkifat 5/10 ise 400 TL’lik KDV’nin yarısı 200 TL eder. Yani 200 TL’lik ödeme alıcı 200 TL ise satıcının sorumluluğundadır. 

Faturanın genel olarak toplamı 2200 TL’ye düşecektir. 

Ayrıca tevkifat oranı önceden tanımlı olmaktadır ve 5/10, 9/10 şeklinde oranlar kullanılabilmektedir. Alıcı eğer tevkifatlı satış faturası üstünden düzenleme talep ederse tevkifat oranını da belirtebilmektedir.

 

Hangi işlemlere tevkifat uygulaması yapılabilir?

Her bir ürün ya da hizmet satışında tevkifat uygulanmaz. Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiş olan tevkifat uygulanabilecek işlemler;

Yapım işleri,

Mühendislik ve mimarlık hizmetleri,

Bahçe ile bakım hizmetleri,

Temizlik,

Makine, teçhizat ve demirbaş ile taşıtlara ait tamirat işleri,

Bakım ile onarım hizmetleri,

Yemek servisleri,

Özel güvenlik hizmetleri,

Danışmanlık ile denetim hizmetleri,

Yapı denetim hizmetleri,

 

Tevkifatı kimler yapabilirler?

Genel bütçeye dahil olan katma bütçeli idareler, belediye, köy, daire;

Döner sermayeli olan kuruluşlar,

Kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşları,

Kamu iktisadi teşebbüsler,

Özelleştirme kapsamında bulunan kuruluşlar,

Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlemi olan şirketler,

Bankalar,

Organize sanayi bölgeleriyle vadeli işlemleri menkul kıymetler borsaları dahil olmak üzere tüm borsalar,

Yarıdan fazla hisseleri direkt yukarıda olan idare, kuruluş ya da kurumlara ait bulunan (tek ya da beraber) kurum, kuruluş ile işletmeler.


wPAPEL, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan wPAPEL hesaplama sitesi sorumlu değildir. Yapılan hesaplamalar tavsiye niteliğindedir bilgi ve belge olarak kullanılamaz.

En Çok Kullanılan Hesaplama Araçları

Bilimsel Hesap Makinesi

Güncelleme Tarihi: 14.06.2020


Zam Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 24.01.2021


Kelime Sayısı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 24.01.2021


Kdv Tevkifatı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 8.10.2021


Yüzde Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 4.07.2019


Öneriniz Var mı?

Hesaplama araçlarımızı sizden gelen öneriler doğrultusunda geliştiriyoruz.

İhtiyaç duyduğunuz hesaplama aracı talebiniz ya da mevcut hesaplama araçlarımızla ilgili önerileriniz varsa aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Geri Bildirim Formu

Benzer Hesaplama Araçları

En çok kullanılan benzer hesaplama araçları...

Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik, Bilişim

Bilimsel Hesap Makinesi

Güncelleme Tarihi: 14.06.2020

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik

Zam Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 24.01.2021

Muhasebe

Kdv Tevkifatı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 8.10.2021

Muhasebe

Kdv Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 21.08.2019

Hukuk, Muhasebe

Yıllık İzin Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 17.05.2020

Sigorta, Muhasebe, Vergi

Amortisman Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 25.04.2020

Muhasebe

AGİ Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.05.2019

Muhasebe

Kira Artışı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 12.05.2019

Muhasebe, Vergi

Damga Vergisi Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 29.03.2020

Hukuk, Muhasebe

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 28.03.2020

Hukuk, Muhasebe

Fazla Mesai Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 29.03.2020

Sigorta, Muhasebe, Vergi

Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 22.03.2020