Kıdem Tazminatı Hesaplama

Hesaplama kısmına çalışan kişinin işten ayrılma ve işe başlama tarihlerini girdikten sonra, kişinin brüt maaşını da ekleyeniz. Ardından hesaplama tuşuna basınız.

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem Tazminatı Nedir?

Çalışan kişinin değişiklik gösteren sebepler ile çalıştığı kurumdan ayrılırken işveren kurum tarafında 4857 yazılı kanun niteliğinde çalışan kişiye ödemek zorunda olduğu ücrettir. Fakat kendi isteği ile işyerinden ayrılan kişiler kıdem tazminatı alamaz. Sözleşmeye bir son verilmesi, çalışan kadın işçinin evlendiği seneden takiben 1 sene içerisinde kendi isteği ile işinden ayrılmaya karar vermesi veya ölüm nedeni ile işinden ayrılmasından dolayı bu kişilere kıdem tazminatı verilir.

Tazminat Alabilmek İçin Kaç Yıl Çalışmış Olmak Gerekir?

Çalışan kişi çalıştığı işveren ya da kuruma bağlı olarak en az 1 yıllık bir çalışma zamanı geçirmiş olmalıdır.

Tazminat Almanın Şartları Nelerdir?

1475. Yazılı kanun ve 14. Maddesine bağlı kalınan bazı şartlar mevcuttur. Öncelik ile işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için işyerinden kendi isteği ile ayrılmak istemiyor olması ya da ölüm gibi bir durumun gerçekleşmesi gerekmektedir. Çalışan kadın işçi çalışırken evlendiği zaman bu süreyi takip eden 1 yıl içinde işten çıkmak isteyebilir, bu durumda kıdem tazminatı ödemesi yapılması zorunludur. Bu tarz durumlarda bu yasa detaylı bir şekilde ele alınmalıdır.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Çalışan kişinin işe başlama süresinden itibaren geçen her 30 gün adına bu kişiye giydirilmiş brüt ücret tutarında işveren ödeme yapmak zorundadır. Bir yılı geçen süreler için de yine aynı oran ele alınarak ödeme yapılabilir. Çalışan kişiye ödenecek olan miktardan sadece damga vergisi adı altında kesinti uygulanacaktır.

Giydirilmiş Brüt Ücret Nedir?

Çalışan kişiye verilen maaşa ek olarak yakacak yardımı, ikramiye, yol, prim, yemek vb. Yardımların da eklenmesi ile toplanan toplam miktara, brüt ücret adı verilir.

2020 Yılında Uygulanan Kıdem Tazminatı Tavanı Nedir?

Hesaplamalarda kullanılabilecek en yüksek tutar vardır. Bu miktarı devlet her sene kendisi belirler. 2020 senesinin Haziran Ayı dahil olmak üzere kıdem tazminatı en yüksek fiyatı 6.730.15 TL olarak belirlenmiştir.


wPAPEL, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan wPAPEL hesaplama sitesi sorumlu değildir. Yapılan hesaplamalar tavsiye niteliğindedir bilgi ve belge olarak kullanılamaz.

En Çok Kullanılan Hesaplama Araçları

Taksi Ücreti Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 1.02.2022


Bilimsel Hesap Makinesi

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021


0,99 Konut Kredisi Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 16.04.2020


Yüzde Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 1.02.2022


Kelime Sayacı Karakter Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 25.01.2022


Öneriniz Var mı?

Hesaplama araçlarımızı sizden gelen öneriler doğrultusunda geliştiriyoruz.

İhtiyaç duyduğunuz hesaplama aracı talebiniz ya da mevcut hesaplama araçlarımızla ilgili önerileriniz varsa aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Geri Bildirim Formu

Benzer Hesaplama Araçları

En çok kullanılan benzer hesaplama araçları...

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik, Sağlık, Bilişim

Bilimsel Hesap Makinesi

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik

Zam Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 18.01.2022

Hukuk, Muhasebe

Yıllık İzin Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk

İhbar Süresi ve Tazminat Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe

Fazla Mesai Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe, Vergi

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama | wPAPEL

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe

Asgari Ücret Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe

İşsizlik Maaşı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe, Vergi

Emeklilik Yaşı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 29.03.2020