Yayınlanma Tarihi 14.05.2019

Kimler Kendi Muhasebesini Tutabilir?

Esnafların, İşletme veya Bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflerin kendi muhasebelerini “Vergi mevzuatı ve Tekdüzen Hesap Planı, Borçlar ve Ticaret Kanunu” hakkında kapsamlı ve yeterli bilgiye sahip olmaları halinde “tahsilat, ödeme, kasa, banka, cari, stok takip, fatura, irsaliye  vb.” finansal nitelikteki mali olayları sisteme kayıt etmelerinde bir mahsur görünmemektedir.

Lakin bu işlemlerin sonuçlarının kimler tarafından beyan edileceğine dair yetki VUK mükerrer 257. maddesinin 4 nolu bendinde “Devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları kullanılmak suretiyle internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesine, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır” şeklinde açıkça belirtilmiştir.

3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre aktif büyüklükleri veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle, beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğunda bulunmayan mükellefler istemeleri halinde beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebileceklerdir. Bu mükelleflerin söz konusu uygulamadan yararlanabilmesi için, bağlı bulundukları vergi dairelerine “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu" doldurarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bunların haricinde işletmeler yukarıda yazılı aktif büyüklükleri veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olup olmamasına bakılmaksızın, Yeminli Mali Müşavirlerle Tam Tasdik Sözleşmesi imzalamaları veyahut 3568 sayılı Kanun kapsamında yetki sahibi olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatına  sahip bağımlı çalışanlar aracılığı ile bağlı bulunulan vergi dairesi tarafından kullanıcı kodu, parola, şifre almak suretiyle kendi beyannamelerini gönderme hakkına sahiptirler.

 

Paylaş:

Muhasebe kategorisindeki hesaplama araçları

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik, Sağlık, Bilişim

Bilimsel Hesap Makinesi

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik

Zam Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 18.01.2022

Muhasebe

Kdv Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 2.02.2022

Finans, Sigorta, Muhasebe, Vergi

Kdv Tevkifatı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021