Kira Artışı Hesaplama

Konut veya işyerinizin belirlenen kira miktarının hangi oranda artacağını hesaplamak için aşağıdaki hesaplama panelinde ilgili alanlara gerekli bilgileri girerek hesaplamanızı gerçekleştirebilirsiniz. Hesaplama panelinde bulunan meskenin mevcut kirasını ve hangi zaman aralığında kiraladığınızı belirterek “hesapla” butonuna bastığınızda en doğru ve hızlı hesaplamayı ekranda görüntüleyeceksiniz.

Kira Artışı Hesaplama

Kira Nedir ?

Ev, daire, bina, işyeri gibi belirli bir konutun sahibi tarafından belirli bir süre dahilinde bir kişi veya kuruma o konutun kullanım hakkını belirli bir bedel karşılığında devretmesi durumunda belirlenen bedel kiradır.

Kira Artışı Nedir ?

Bir konutun kiralanması sırasında konutun sahibi ile kiracı arasında düzenlenen sözleşmede belirlenen kira bedelinin kiralanan konutun enflasyona bağlı olarak değişen değerinin kira bedeline yansıtılmasıdır.

Kira Artışı Kısıtları Nedir ve Ne Zaman Yapılır ?

Her yıl enflasyon oranlarının değişmesiyle birlikte kira bedeline belirli bir miktarda zam yansıtılması ve bu artışın kira sözleşmesine bağlı olarak her yıl yapılması gerekmektedir. Buna göre her yıl düzenlenen ve güncellenen yeni kira bedelinin sözleşmenin yenilenerek kayıt altına alınması gerekmektedir.

Zam oranları yasalarca belirlenmiş olup, konut olarak kayıt altında kiralanan meskenlerde belirli bir zam oranı kısıtlaması mevcuttur. İşyerleri olarak kira bedeline tabii tutularak kiralanan meskenler için ise yasal olarak bir kısıtlama bulunmamakta olup, bu zam oranının kararı kiracı ve işyeri sahibinin arasındaki sözleşmede karar vererek enflasyon oranına doğrudan bağlantısı kabul edilecekse bunun sözleşmedetaraflarca kayıt altına alınması beklenmektedir.

Kira Artışı Nasıl Hesaplanır ? 

Türkiye Cumhuriyeti Borçlar Kanunu'na göre, konut kiralarında en yüksek oranda zam artışı Üretici Fiyat Endeksi yani ÜFE sonuçlarına göre yapılabilmektedir. Bu zam artışı maksimum seviyede olabilecek sınırı belirlemektedir, kira sözleşmesinde daha düşük bir oran ve seviye belirlenebilmektedir.

Zam oranı olarak kira artışı yapılacak aydan bir önceki ayın, 12 aylık ortalamasının değişim oranına bakılmalıdır.

Örnek vermek gerekirse eğer kira artışı Kasım 2016 ayında yapılacak ise, Ekim 2015 ile Ekim 2016 arasındaki yıllık ortalamalara göre artış oranı belirlenerek bu oran hesaplama için kullanılır.


wPAPEL, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan wPAPEL hesaplama sitesi sorumlu değildir. Yapılan hesaplamalar tavsiye niteliğindedir bilgi ve belge olarak kullanılamaz.

En Çok Kullanılan Hesaplama Araçları

Bilimsel Hesap Makinesi

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021


Zam Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021


Yüzde Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021


Kelime (Karakter) Sayısı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 10.01.2022


Taksi Ücreti Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 10.01.2022


Öneriniz Var mı?

Hesaplama araçlarımızı sizden gelen öneriler doğrultusunda geliştiriyoruz.

İhtiyaç duyduğunuz hesaplama aracı talebiniz ya da mevcut hesaplama araçlarımızla ilgili önerileriniz varsa aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Geri Bildirim Formu

Benzer Hesaplama Araçları

En çok kullanılan benzer hesaplama araçları...

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik, Sağlık, Bilişim

Bilimsel Hesap Makinesi

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik

Zam Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Finans, Sigorta, Muhasebe, Vergi

Kdv Tevkifatı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Muhasebe

Kdv Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe

Yıllık İzin Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Sigorta, Muhasebe, Vergi

Amortisman Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Muhasebe

AGİ Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Muhasebe

Kira Artışı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Muhasebe, Vergi

Damga Vergisi Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 29.03.2020

Hukuk, Muhasebe, Vergi

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe

Fazla Mesai Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Sigorta, Muhasebe, Vergi

Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021