Yayınlanma Tarihi 14.05.2019

Maliyet Hesapları Nasıl Kapatılır?

İşletmeler dönem sonu muhasebe işlemlerini tamamlayıp hesapların kalan bakiyelerini nihai hale getirdiklerinde kesin mizanı oluşturmuş olurlar. Kesin mizanın oluşmasıyla birlikte dönemin kapanış işlemlerine başlanır. Kapanış işlemlerine yansıtma hesapları aracılığı ile ilk olarak maliyet hesaplarından başlanır. Maliyet hesaplarında biriken bakiyeler yansıtma hesapları aracılığı ile gelir tablosunda ilgili hesaplara aktarılarak kapatılır. Maliyet hesaplarının hepsi aynı anda aynı kayıtla kapanması söz konusu değildir. Bunlardan;

Üretim maliyetini oluşturan “710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri, 720 Direkt İşçilik Giderleri, 730 Genel Üretim Giderleri” hesapları ilk olarak bir fazlası olan “711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma, 721 Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma, 731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma” hesapları aracılığı ile ilk önce 151 Yarı Mamuller hesabına, buradan üretimi tamamlanan kısımlar 152 Mamuller hesabına, ilgili dönemde satışı gerçekleşen mamullere düşen kısımlar ise buradan 620 Satılan Mamulün Maliyeti hesabına aktarılarak kapatılmış olur.

Hizmet Üretim Maliyetini oluşturan “740 Hizmet Üretim Maliyeti” hesabı bir fazlası olan “741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma” hesabı aracılığıyla 622 Satılan Hizmetin Maliyeti Hesabına aktarılarak kapatılır.

Faaliyet giderlerini oluşturan hesap kalemleri ise “750 Araştırma Geliştirme Giderleri, 760 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri, 770 Genel Yönetim Giderleri, 780 Finansman Giderleri” bir fazlası olan “751 Araştırma Geliştirme Giderleri Yansıtma, 761 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Yansıtma, 771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma, 781 Finansman Giderleri Yansıtma” hesapları kullanılarak “630 Araştırma Geliştirme Giderleri, 631 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri, 632 Genel Yönetim Giderleri, 660-661 Finansman Giderleri” hesaplarına aktarılarak kapatılır.

Üretim maliyetini oluşturan hesaplar için muhasebe kayıtlarına bakacak olursak;

 

  1. Adım

-------------------------------------------------- / --------------------------------------------------

151 Yarı Mamüller Hesabı                          a+b+c

 

711 DİMM Giderleri Yansıtma                                           a                                

721 DİŞ Giderleri Yansıtma                                                           b

731 GÜG Giderleri Yansıtma                                             c

-------------------------------------------------- / --------------------------------------------------

 

  1. Adım

-------------------------------------------------- / --------------------------------------------------

152 Mamüller Hesabı                                  d

 

            151 Yarı Mamuller Hesabı                                                  d

-------------------------------------------------- / --------------------------------------------------

 

  1. Adım

-------------------------------------------------- / --------------------------------------------------

620 Satılan Mamulün Maliyeti Hesabı       e

 

            152 Mamuller Hesabı                                                          e

-------------------------------------------------- / --------------------------------------------------

 

Hizmet üretim maliyetini oluşturan hesaplar için muhasebe kayıtlarına bakacak olursak ;

 

  1. Adım

-------------------------------------------------- / --------------------------------------------------

622 Satılan Hizmetin Maliyeti                     f

 

741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma                              f

-------------------------------------------------- / --------------------------------------------------
 

Faaliyet giderlerini oluşturan hesap kalemleri için muhasebe kayıtlarına bakacak olursak ;

 

  1. Adım

-------------------------------------------------- / --------------------------------------------------

630 Araştırma Geliştirme Giderleri                                   g

631 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri                 h

632 Genel Yönetim Giderleri                                 ı

660-661 Finansman Giderleri                                 j

 

751 Ar-Ge Giderleri Yansıtma                                           g

761 Paz. Sat. Dağ. Giderleri Yansıtma                             h

771 Gen. Yön. Giderleri Yansıtma                                    ı

781 Finansman Giderleri Yansıtma                                              j

-------------------------------------------------- / --------------------------------------------------

 

Yukarıda belirtilen muhasebe kayıtları sırasıyla yapıldıktan sonra hemen akabinde yapılması gereken önemli bir kayıt ise maliyet hesapları ile yansıtma hesaplarının toplu olarak ters kayıt atılarak bakiyelerinin sıfırlanması işlemidir.

 

-------------------------------------------------- / --------------------------------------------------

711 DİMM Giderleri Yansıtma                                           a                                

721 DİŞ Giderleri Yansıtma                                                           b

731 GÜG Giderleri Yansıtma                                             c

741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma                              f

751 Ar-Ge Giderleri Yansıtma                                           g

761 Paz. Sat. Dağ. Giderleri Yansıtma                             h

771 Gen. Yön. Giderleri Yansıtma                                    ı

781 Finansman Giderleri Yansıtma                                              j

 

710 DİMM Giderleri                                                            a                     

720 DİŞ Giderleri                                                                b

730 GÜG Giderleri                                                              c

740 Hizmet Üretim Maliyeti                                                           f

750 Ar - Ge Giderleri                                                                      g

760 Paz. Sat. Dağ. Giderleri                                                          h

770 Gen. Yön. Giderleri                                                     ı

780 Finansman Giderleri                                                   j

-------------------------------------------------- / --------------------------------------------------

 

Paylaş:

Muhasebe kategorisindeki hesaplama araçları

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik, Sağlık, Bilişim

Bilimsel Hesap Makinesi

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik

Zam Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 18.01.2022

Muhasebe

Kdv Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 2.02.2022

Finans, Sigorta, Muhasebe, Vergi

Kdv Tevkifatı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021