Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama

Serbest meslek makbuzu hesaplama aracı üzerinden işlem türünün seçilmesi ve gerekli olan bilgilerin girilmesinin ardından hesapla butonuna basmak hesaplama için yeterli olacaktır.

Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama

Serbest Meslek  Makbuzu Nedir?

Serbest meslek makbuzu şu an kendisine ait olan ofis gibi yerleşim yerlerine sahip avukat, doktor benzeri kişilerin kuruluşlara bağlı olmadan bağımsız çalıştıkları erbabın ticari faaliyetlerine ilişkin tahsilatları adına düzenleniyor olan belgedir. Bu belgeler ilgili ticaret faaliyetlerin karşılığında ücretin nasıl tahsil ediliyor olduğunu da göstermektedir.

 Makbuz Düzenlemek İçin Ne Yapılmalıdır?

İlk olarak yapılması gereken adım vergi dairesine giderek mükellefiyet açtırmak olmalıdır. Bunun ardından maliye ile anlaşması olan bir matbaada serbest merkez makbuzlarının bastırılması gerekir. Verilen hizmetler için bir karşılık olarak bu belgeler doldurulmalı ve müşterilere verilmelidir. Karşılığında hizmet bedeli öyle tahsil edilmelidir.

Makbuzda Hangi Bilgiler Bulunmalıdır?

Vergi Usul Kanunu içerisinde yer alan 237. maddesine göre bu belgelerde hangi bilgilerin bulunması gerektiği belirtilmiştir. Hizmet veren kişinin;

  • Adı
  • Soyadı
  • Ünvanı
  • Adresi
  • Tahsil edilen para tutarı
  • Alındığı tarih
  • Yapılan hizmetlerin tanımı
  • Her hizmete ait tutarın ayrı yazımı
  • Toplam hizmet tutarı brüt kısmına yazılmalıdır.
  • Brüt ücret kısmından gelir vergisi hesaplanarak tekrar yazılmalıdır.

Gelir vergisi oranı bu noktada tüzel olarak yer alan kişiler için yüzde yirmi olurken gerçek olan kişiler için yüzde sıfır olmaktadır. Brüt ücret üzerinden gelir vergisi düşmeli ve KDV eklenmesi yapılarak tahsil edilecek ücretin hesaplanması gerekir.

Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Kesilir?

Serbest meslek makbuzu sonucunda elde edilmesi sağlanan tutar ile içerisinde yer alması gereken bilgilerin doldurulması ardından belgeler hizmet veren kişi tarafından imzalanması gerekir. Seri ve sıra numarası yer alan belge teselsül ettirilir ve tarih sırasına göre bir kesim yapılması gerekir. Sıra numarası ile tarihlere dikkat etmek gerekir. Hatalı olarak doldurulan belgeler olursa koçana zımbalanmalı ve üzerine iptal olduğu yazılarak belirtilmelidir.

Stopaj Oranı Nedir?

Serbest meslek makbuzlarına ait olarak yer alan gelir vergisi stopaj oranı ile tüzel olarak yer alan kişiler için yüzde yirmi gerçek olarak yer alan kişiler için de yüzde sıfır olmaktadır.


wPAPEL, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan wPAPEL hesaplama sitesi sorumlu değildir. Yapılan hesaplamalar tavsiye niteliğindedir bilgi ve belge olarak kullanılamaz.

En Çok Kullanılan Hesaplama Araçları

Bilimsel Hesap Makinesi

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021


Zam Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021


Kelime Sayısı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 16.11.2021


Kdv Tevkifatı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021


Yüzde Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021


Öneriniz Var mı?

Hesaplama araçlarımızı sizden gelen öneriler doğrultusunda geliştiriyoruz.

İhtiyaç duyduğunuz hesaplama aracı talebiniz ya da mevcut hesaplama araçlarımızla ilgili önerileriniz varsa aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Geri Bildirim Formu

Benzer Hesaplama Araçları

En çok kullanılan benzer hesaplama araçları...

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik, Sağlık, Bilişim

Bilimsel Hesap Makinesi

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik

Zam Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Finans, Sigorta, Muhasebe, Vergi

Kdv Tevkifatı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Sigorta, Muhasebe, Vergi

Amortisman Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Sigorta, Vergi

Dask Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Sigorta, Muhasebe, Vergi

Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021