Yayınlanma Tarihi 23.05.2019

Stopaj Nedir?

Stopaj en basit anlamda “kaynakta yapılan kesinti” olarak tanımlanmaktadır. Daha kapsamlı bir tanım yapılacak olursa; kişiler açısından gelir vergisine, kurumlar açısından ise kurumlar vergisine tabi olan kazançların hukuken vergi tevkifatı yapmakla sorumlu taraflarca (hizmet alan) ödemenin yapılacağı esnada vergi mevzuatı kapsamında konusuna göre farklı oranlarda belirlenmiş hadler üzerinden hesaplanarak ve ilgili dönemin muhtasar beyanında vergi sorumlusu adına beyan edilerek peşinen devlete ödenen vergilere stopaj denir. Stopajın temel amacı verginin tahsilatını hızlandırmak, vergi kaçakçılığını önlemek, küçük meblağ kazançlarını vergi kapsamına almak, tarafları karşılıklı vergi sistemine dahil etmek olarak sıralanabilir.

 

Paylaş:

Muhasebe kategorisindeki hesaplama araçları

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik, Sağlık, Bilişim

Bilimsel Hesap Makinesi

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik

Zam Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 18.01.2022

Finans, Sigorta, Muhasebe, Vergi

Kdv Tevkifatı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Muhasebe

Kdv Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 2.02.2022