Yıllık İzin Hesaplama

Yıllık izin süresini hesaplamak istiyorsanız aşağıda bulunan hesaplama paneline gerekli bilgileri girerek kolayca hesaplamanızı gerçekleştirebilirsiniz. Doldurulması zorunlu alanlardan olan doğum tarihi, işe başlama tarihi gibi önemli bilgileri doğru girdiğinizden emin olarak hesapla butonuna bastığınızda hesaplama sonuçları otomatik olarak karşınızda olacaktır.

Yıllık İzin Hesaplama

Yıllık İzin Nedir ?

Bir çalışana şşe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az 1 yıl çalışmış olanlara yıllık ücretli izin verilir. Yıllık izin ya da kanundaki adıyla yıllık ücretli izin, çalışanın en temel haklarından biridir.

Yıllık İzin Özellikleri Nelerdir?

Bir hak olmasının yanında, kanunla korunan, işveren tarafından çalışandan alınması ya da çalışan tarafından vazgeçilmesi mümkün olmayan bir izin türü olduğu için yıllık izinlerin kullanılması iki taraf için de zorunluluk özelliğindedir.

Yürürlükte olan 4857 sayılı İş Kanununun 53. Maddesinde yıllık izin süreleri ve hakları bir şekilde belirtilmiştir ve her çalışanın her yıl hak kazandığı ve kullanılması zorunlu izin süreleri mevcuttur.

Yıllık İzin Süreleri ve Hesaplaması

4857 Sayılı İş Kanunu yıllık izin gün sayılarını iki parametre kullanarak belirlemiştir.

Bunlardan ilki çalışanın yaşı diğeri ise çalışanın o işyerindeki kıdemi yani çalışma süresidir. Yaş parametresi ile belirli bir yaşın altındaki ve üstündeki çalışanlar gözetilmiştir.

Bir diğeri ise kıdem parametresi ile de çalışanın o işyerindeki izin süresi, kıdemi ile doğru orantılı olarak arttırılmıştır.

İş Kanunu’nda belirtildiği gibi hizmet süreleri hakkedişleri aşağıdaki gibidir;

●        1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 14 gün ve günden az olmamak kaydı,  

●        5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 gün ve günden az olmamak kaydı, 

●        15 yıl ve daha fazla olanlara 26 günden az olamayacaktır. 

●       
Ayrıca 18 ve daha küçük yaştaki işçilere verilecek yıllık izin 50 günden az olamaz. 

Bu süreler yasanın belirlediği taban sürelerdir ve bireysel iş sözleşmeleri ya da toplu iş sözleşmeleri ile bu süreler arttırılabilir.

Yıllık İzin Hesaplamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

İş Kanunu’nda çalışılmadığı halde geçen bazı süreler de yıllık ücretli izin hakkı hesaplanırken dikkate alınır;

-          Çalışanın uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler

-          Kadın çalışanların kanun gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler

-          Çalışanın muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler

-          Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak çalışanın çalışmadan geçirdiği zamanın 15 günü (çalışanın yeniden işe başlaması şartıyla)

-          Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri

-          Çalışanların evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler (Daha fazla bilgi için: İş Kanunu Madde 55)

Yıllık İzin Hakkı Hangi Koşullarda Geçerlidir?

Kampanya ve mevsimsel işler örnek olarak süreksiz olan işlerde geçimini sağlayan kişiler bu ücretli yıllık izin hakkına sahip değildir. Bunlar dışındaki işlerde çalışan kişilerde ise 1 sene sonrasında bu hak ellerine geçmektedir. 1 senenin ardından bu kişiler de yıllık izin hesaplaması yapabilmektedir.

Yıllık Ücretli İzin Hakkından Vazgeçilebilir Mi?

Çalışan kişilere sağlanan izin çalışanların dinlenmesini elde etmek ve iş ortamından uzaklaşması içindir. Amaç bu kişilerin motivasyonunu yükseltmek ve yapacak olduğu işlerde daha yararlı çalışmalar çıkarabilmesini sağlamaktır. Çalışan kişi sürekli olarak yapacak olduğu çalışma halinde olası iş kazasına yol açabilir ve kendisine işi ile alakalı olarak düzenli çalıştığı için bir meslek hastalığı kazandırabilir. Bundan sebep ile kişi kendi isteği ile dahi olsa bile yıllık ücretli izin hakkından vazgeçemez. Bu konu ile alakalı gerekli yerlere verecek olduğu çeşitli belgeler de geçersiz sayılacaktır.


wPAPEL, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan wPAPEL hesaplama sitesi sorumlu değildir. Yapılan hesaplamalar tavsiye niteliğindedir bilgi ve belge olarak kullanılamaz.

En Çok Kullanılan Hesaplama Araçları

Taksi Ücreti Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 1.02.2022


Bilimsel Hesap Makinesi

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021


0,99 Konut Kredisi Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 16.04.2020


Yüzde Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 1.02.2022


Kelime Sayacı Karakter Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 25.01.2022


Öneriniz Var mı?

Hesaplama araçlarımızı sizden gelen öneriler doğrultusunda geliştiriyoruz.

İhtiyaç duyduğunuz hesaplama aracı talebiniz ya da mevcut hesaplama araçlarımızla ilgili önerileriniz varsa aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Geri Bildirim Formu

Benzer Hesaplama Araçları

En çok kullanılan benzer hesaplama araçları...

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik, Sağlık, Bilişim

Bilimsel Hesap Makinesi

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik

Zam Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 18.01.2022

Hukuk, Muhasebe

Yıllık İzin Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk

İhbar Süresi ve Tazminat Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe

Fazla Mesai Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe, Vergi

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama | wPAPEL

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe

Asgari Ücret Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe

İşsizlik Maaşı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe, Vergi

Emeklilik Yaşı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 29.03.2020